Rozporządzenia

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Warunki organizacji kształcenia

Prowadzenie dokumentacji

Nauczyciel

Informacja podsumowująca pracę nauczyciela

Realizacja art. 42

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

Wychowawca

Frekwencja

Informacja dla rodziców - promocja

Karta obserwacji ucznia

Arkusze klasyfikacyjne

Klasy lekkie

Klasy autystyczne SPS

Klasy umiarkowane

Klasy autystyczne

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze

Działalność biblioteki

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

Arkusze diagnoz ucznia

SPS

GS

ZSZS

Procedury

Procedura art. 42

Procedura organizacji dyskotek szkolnych

Procedura organizacji wycieczki szkolnej

Procedura postępowania w przypadku absencji

Procedury dotyczące wypełniania dokumentacji

Procedury zwalniania uczniów z religii

Procedury zwolnienia z WF

Procedury projektów gimnazjalnych

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin pełnienia dyżurów

Statut SOSW

Program wychowawczo - profilaktyczny

Scenariusze i programy zajęć

przysposobienie do pracy - K. Morga

scenariusz zajęć - R. Bajerowicz

program kołą języka migowego - M. Jarosińska

scenariusz warsztatów techniką quillingu - M. Jarosińska

Propozycje ćwiczeń i zabaw wspomagających rozwój dzieci głęboko
upośledzonych umysłowo - M. Jarosińska

scenariusz zajęć - pomocnik pracownika biurowego - K. Morga

Odsłony: 17708