„BHP - Bezpiecznie od startu”

W dniu 27 kwietnia 2018 uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w międzyszkolnym konkursie „BHP - Bezpiecznie od startu”. Konkurs, zorganizowany w ramach programu „Kultura Bezpieczeństwa” pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy, odbył się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach.

W potyczkach brały udział trzyosobowe zespoły z ośmiu placówek z województwa łódzkiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Dorota Adamczyk, Katarzyna Klekowska oraz Rafał Klekowski. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszej części teoretycznej uczestnicy rozwiązywali test  ze znajomości zagrożeń i profilaktyki w miejscu pracy, a w drugiej już w grupach zmierzyli się z zadaniami w formie praktycznej. Celem komisji konkursowej było wyłonienie najlepszej szkoły województwa łódzkiego. Nasi uczniowie, mimo iż nie zajęli miejsca na podium, dobrze poradzili sobie z zadaniami - wszyscy otrzymali  upominki oraz dyplom uczestnictwa w konkursie.

Odsłony: 617