Obchody Święta Niepodległości w SOSW

Obchody Święta Niepodległości w Ośrodku zaczęły się już kilkanaście dni temu, kiedy to każdą z klas SSPP odwiedzili nieoczekiwani goście z zaproszeniem na przyjęcie urodzinowo-odrodzeniowe.

Zgodnie z obyczajem uczniowie zostali poproszeni o upominek urodzinowy dla niepodległej Polski.

9 listopada wszyscy uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na sali gimnastycznej. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

Po hymnie uczniowie zaprezentowali swoje prezenty dla Polski. Klasa IIIA przedstawiła zebranym informacje o naszym hymnie w postaci prezentacji multimedialnej. Wielu zdziwiło się słysząc, że „Mazurek Dąbrowskiego” ma też swoje muzeum w Będominie w województwie pomorskim, w rodzinnej miejscowości Józefa Wybickiego, twórcy hymnu. Następnie wkroczyli uczniowie klasy II A ze swoim darem. Wykonali oni biało-czerwone flagi oraz wyrecytowali wiersz Czesława Janczarskiego ”Barwy ojczyste”. Klasa IID/IIID przygotowała wspaniałe godło- białego orła w czerwonym polu oraz odczytała wiersze o Polsce. Z kolei uczniowie klasy IIF/IIIC przynieśli laurkę z życzeniami prosto z serca dla niepodległej ojczyzny. Następnie klasa I/IIE/IIIB zaprezentowała swój upominek. Wszystkim zebranym uczniowie tej klasy wskazali na mapie największe i najważniejsze miasta i rzeki naszego kraju. Klasa II C i II B opowiadała o naszych narodowych potrawach: bigosie, pierogach, schabowym czy żurku.

Między prezentacjami wspólnie słuchaliśmy pieśni patriotycznych.

Kiedy na ekranie w konturze Polski zaczęły pojawiać się nasze zdjęcia, uczniowie z radością odnajdywali siebie w różnych szkolnych sytuacjach. Prezentacji towarzyszyła „Rota”- pieśń, która tak jak „Mazurek Dąbrowskiego” jest bliska sercu każdego Polaka. Zaduma pojawiła się na twarzach, gdy na koniec zobaczyliśmy napis „POLSKA TO MY”.

Następnie odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły

Uroczystość zakończyła się poczęstowaniem wszystkich przez Jubilatkę-Polskę biało-czerwonymi cukierkami.

Patriotyzmu i historii można uczyć poprzez pracę i zabawę. Uczniowie na pewno przyswoili sobie wiele ważnych faktów związanych z Polską. Uroczystość przygotował i prowadził p. Ryszard Jaros przy współpracy p. Katarzyny Wiechy- Potyra i p. Anety Tazbir.

Odsłony: 732