Ślubowanie klas I

W dniu 6-tego października 2017 roku , w obecności całej społeczności szkolnej uczniowie z klasy pierwszej stali się pełnoprawnymi uczniami. Zaczęli oni swoją” podróż w świat nauki”.

Wraz z starszymi kolegami przygotowali wierszyki, które pięknie recytowali i śpiewali piosenki. Następnie zdali krótki test, odpowiadając na pytania z wierszyka „Kto Ty jesteś?”, przed Panią Dyrektor Katarzyną Morga. Po pasowaniu Pierwszaki otrzymały dyplomy a także upominki przygotowane i wręczone przez Dyrekcję naszej placówki. Po uroczystym ślubowaniu zaproszeni goście czyli Rodzice i Dyrekcja udali się na poczęstunek do klasy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni a cała uroczystość przebiegła zgodnie z planem.

Odsłony: 641